είσοδος στο B2B
Roll Out Services

Η Data Media αναλαμβάνει την διαχείριση ενός Roll-Out Project μέσω των υπηρεσιών παροπλισμού, απόσυρσης, διάθεσης και εγκατάστασης εξοπλισμού Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται από εξειδικευμένο συνεργείο και τεχνικούς της DATA MEDIA σε όλη την Ελλάδα. Αντίστοιχα για πελάτες που διατηρούν παραρτήματα σε χώρες εκτός της ΕΕ, η υπηρεσία αυτή παρέχεται μέσω πιστοποιημένων και εγκεκριμένων συνεργατών μας.

Συνοπτικά η διαχείριση των Roll-Out Project παρέχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις, τα ποιοτικά πρότυπα και το χρονοδιάγραμμα του πελάτη / συνεργάτη και περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική και προγραμματισμό
  • Ασφαλή αποθήκευση
  • Μεταφορά βάσει αναγκών
  • Πλήρη καταγραφή εξοπλισμού με Αsset Τagging (καταγραφή σειριακών)
  • Μεταφορά δεδομένων
  • Configuration εξοπλισμού
  • Παροπλισμός Εξοπλισμού
  • Πιστοποιημένη διαγραφή ευαίσθητων δεδομένων
  • Μεταπώληση του μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
  • Εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού βάσει διαγραμμάτων
^