Μνήμη RAM
Σκληρός δίσκος
6 Προϊόντα
Νέος κωδικός
Κωδικός: DMPC-0017
Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες
Κωδικός: DMPC-0016
Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες
Κωδικός: DMPC-0015
Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες
με ποντίκι & πληκτρολόγιο
Κωδικός: DMPC-0014
Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες
Κωδικός: DMPC-0013
Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες
Radeon Vega 8 Graphics
Κωδικός: DMPC-0007
Οι τιμές εμφανίζονται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες