Χρήσιμα

1. Ανακατασκευή Μελανοδοχείων

Γενικές συμβουλές:

Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία τον εκτυπωτή όταν γνωρίζετε ότι το μελανοδοχείο είναι άδειο. Αναμένοντας τη λειτουργία ενός άδειου μελανοδοχείου είναι σαν να έχετε ένα άδειο σκεύος στη φωτιά και να μην το απομακρύνετε!

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην κεφαλή του εκτυπωτή. Το μελάνι που έχει πήξει επάνω ή γύρω από αυτήν την περιοχή έχει καταστροφικές συνέπειες. Το μελανοδοχείο θα πρέπει να αφαιρείται από τον εκτυπωτή, περίπου μία φορά κάθε δύο εβδομάδες, και η κεφαλή του εκτυπωτή να σκουπίζεται με ένα υγρό ύφασμα για να καθαρίζεται από υπολείμματα μελανιού. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά. Το μελάνι μέσα στο μελανοδοχείο είναι υδροδιαλυτό και το νερό είναι η μόνη καθαριστική ουσία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια.

Στην περίπτωση μελανοδοχείου της ΗΡ, στην κεφαλή εκτύπωσης θα πρέπει να διακρίνετε μία γυαλιστερή μπρούτζινη περιοχή με μία ελαφρά διαρροή μελανιού, και στην περίπτωση αυτού της Canon, η κεφαλή εκτύπωσης θα πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς ίχνος μελανιού. Δεν είναι αναγκαίο να στεγνώσετε την κεφαλή, η οποία θα πρέπει να είναι υγρή όταν την επανατοποθετήσετε στον εκτυπωτή.

Μία καλή πρακτική είναι να γεμίζετε το μελανοδοχείο με μελάνι μετά από κάθε διακόσια αντίγραφα περίπου, αντί να περιμένετε να σταματήσει εντελώς η εκτύπωση. Μία έξυπνη τακτική είναι να πάρετε μία δεσμίδα χαρτιού, να βάλετε ένα συνδετήρα ανά 15 χιλιοστά χαρτιού μέχρι να τελειώσει η δεσμίδα, και να γεμίζετε το μελανοδοχείο κάθε φορά που φθάνετε σε ένα συνδετήρα. Μία άλλη εναλλακτική λύση είναι να γεμίζετε το μελανοδοχείο κάθε δύο εβδομάδες περίπου, ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του εκτυπωτή

Τίποτε δεν είναι πιο σημαντικό από το να τρέχετε την επιλογή «καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης» από το εγχειρίδιο χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήματα για να βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή καθαρίζεται. Τα περισσότερα μηχανήματα επίσης έχουν την επιλογή εκτύπωσης ενός δικτυωτού πίνακα, ο οποίος σας επιτρέπει να ελέγξετε αν κάποιος πίδακας /ψεκαστήρας στην κεφαλή είναι κλειστός.

Η σημασία αυτής της ενέργειας αυξάνεται σημαντικά, ειδικότερα στους εκτυπωτές εκείνους όπου η κεφαλή εκτύπωσης δεν αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μελανοδοχείου (π.χ. Epson Stylus, Canon BJ300).

Συνοψίζοντας:

    Αφήνετε το μελανοδοχείο μέσα στον εκτυπωτή εκτός και εάν πρόκειται να το ξαναγεμίσετε
    Καθαρίστε την κεφαλή αν είναι δυνατό.
    Γεμίζετε τακτικά με μελάνι
    Τρέξτε την επιλογή «καθαρισμός κεφαλής εκτύπωσης»

 

2. Μελάνι και Χαρτί

Η δομή του χαρτιού

• Το χαρτί αποτελείται από ίνες κυτταρίνης από δέντρα ή άλλα παρόμοια υλικά. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του χαρτιού, οι ίνες σχηματίζουν ένα πλέγμα σε αναλογία 60:40. Το 60 % των ινών κινείται προς μία κατεύθυνση, και το υπόλοιπο 40% σχηματίζει ορθή γωνία με τις άλλες ίνες.

• Το χαρτί αποτελείται από 5% νερό. Αν δεν περιείχε νερό θα ήταν τόσο εύθρυπτο όσο ένα φθινοπωρινό φύλλο.

• Το χαρτί υπόκειται σε χημική επεξεργασία και τελειοποιείται ανάλογα με την τελική του χρήση. Για παράδειγμα το χαρτί της εφημερίδας είναι πολύ τραχύ, ενώ το χαρτί αλληλογραφίας, είναι ένα χαρτί υψηλού βαθμού με πολλά πρόσθετα χημικά. Όσο πιο υψηλός είναι ο βαθμός ενός χαρτιού και όσο περισσότερο επεξεργασμένο, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητά του.

Πώς συνεργάζεται το μελάνι με το χαρτί.

• Το μελάνι με βάση βαφής εμποτίζεται στις ίνες κυτταρίνης, δίνοντας ένα πλουσιότερο χρώμα και μία πιο ευρεία κλίμακα χρωμάτων. Το μειονέκτημα είναι ότι η απόλυτη οξύτητα/καθαρότητα δεν είναι εφικτή.

• Το μελάνι με βάση χρωστικής έχει τελείως διαφορετική συμπεριφορά. Το μελάνι προβάλλεται στο χαρτί, ο μεταφορέας εξατμίζεται και η χρωστική προσκολλάται στις ίνες του χαρτιού. Αυτό καταλήγει σε μία καθαρή εικόνα, αλλά το χρώμα δεν έχει την ίδια απορρόφηση με τα μελάνια με βάση βαφής.

• Διαφορετικοί βαθμοί ποιότητας χαρτιού θα δώσουν διαφορετικά αποτελέσματα για τον ίδιο τύπο μελανιού. Υπάρχουν ειδικά φωτογραφικά χαρτιά που δίνουν το σωστό αποτέλεσμα μόνο όταν συνδυαστούν με ένα συγκεκριμένο μελάνι. Το μελάνι έχει ένα διαλυτικό που χαράζει το χαρτί και η χρωστική γεμίζει τη χαραγμένη περιοχή.

• Το χαρτί που μένει εκτεθειμένο σε υψηλή υγρασία απορροφά την υγρασία και μεταβάλλει την περιεκτικότητά του σε νερό. Αυτό μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στον τρόπο απορρόφησης του μελανιού από το χαρτί και να οδηγήσει σε χρωματοροή. Συχνά κατηγορείται το μελάνι ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα βρίσκεται στην υγρασία του χαρτιού.

• Είναι σημαντικό να ρυθμίσετε τις ιδιότητες του χαρτιού έτσι ώστε να ταιριάζουν με το χαρτί που χρησιμοποιείτε και το είδος της εκτυπωτικής εργασίας. Ο εκτυπωτής ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα μελανιού που παρέχεται σε αντιστοιχία με τις ρυθμίσεις.

• Η χρήση απλού χαρτιού και η ρύθμιση της εκτύπωσης σε «υψηλή ευκρίνεια» ή «φωτογραφικό χαρτί», «χαρτί ιλουστρασιόν» κ.ά. μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υπερβολικής ροής μελανιού. Το μαύρο συχνά θα διαπεράσει το χαρτί και θα φαίνεται στην πίσω όψη της σελίδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές όταν το χαρτί έχει τυπωθεί από την τραχιά πλευρά του

 

Μελάνι επάνω στο χαρτί

Με τους εκτυπωτές ψεκασμού φυσαλίδας, το ρευστό μελάνι προβάλλεται επάνω στο χαρτί για να σχηματίσει μία εικόνα. Πριν δούμε πώς το χαρτί και το μελάνι αλληλεπιδρούν, ας κοιτάξουμε τη δομή του μελανιού και του χαρτιού.

Η σύσταση του μελανιού

Το μελάνι αποτελείται από ένα χρωστικό παράγοντα, ένα φορέα, ένα διαλύτη που το διατηρεί ρευστό μέχρι να βγει από την κεφαλή εκτύπωσης, και διάφορους χημικούς σταθεροποιητές.

Ο χρωστικός παράγοντας μπορεί να είναι μία βαφή ή μία χρωστική, άσχετα από το χρώμα. Η διαφορά είναι ότι η βαφή είναι χημικό διάλυμα και η χρωστική είναι ένα μεταλλικό οξείδιο, τριμμένο σε εξαιρετικά λεπτούς κόκκους και τοποθετημένο σε μία χημική σύνθεση. Και τα δύο έπειτα προστίθενται σε ένα φορέα. Carrier body

Μελανοδοχεία LASER

Πράγματα που πρέπει να γνωρίζετε για τα λέιζερ μελανοδοχεία σας
 

Τα μελανοδοχεία λέιζερ λειτουργούν με υψηλή τάση ηλεκτρικού ρεύματος και με μία εξαιρετικά λεπτή επίστρωση σκόνης που τοποθετείται επάνω στο χαρτί εκτύπωσης μέσω ενός μαγνητικού εμφανιστηρίου σε μορφή κυλίνδρου, με ακτίνες λέιζερ και ένα ηλεκτρο - φωτοευαίσθητο τύμπανο.

Οι ηλεκτρικά φορτισμένοι χαρακτήρες, σχηματισμένοι από γραφίτη, τοποθετούνται στο χαρτί εκτύπωσης το οποίο είναι επίσης ηλεκτρικά φορτισμένο για να τους κρατήσει στη θέση τους. Το χαρτί στη συνέχεια περνά μέσα από έναν κύλινδρο πρόσμιξης σε σχετικά υψηλή θερμοκρασία που λιώνει τους χαρακτήρες και τους στερεώνει μόνιμα επάνω στο χαρτί.

Τα τύμπανα είναι ευπαθή στην έκθεση στο φως, ιδιαιτέρως στο δυνατό ηλιακό φως. Οι φράκτες/κλείστρα του τυμπάνου προστατεύουν επαρκώς κάποιους τύπους, ενώ άλλα έχουν ένα κλείστρο και μία σχισμή από την οποία το φως μπορεί αμέσως να πέσει επάνω σε μία λωρίδα της επιφάνειας του τύμπανου.

Όταν μεταφέρετε ένα μελανοδοχείο λέιζερ για ανακατασκευή, θα πρέπει να ακολουθήσετε τους εξής κανόνες:

    Τοποθετήστε το μελανοδοχείο σε μαύρη πλαστική σακούλα και στο κατάλληλο χαρτονένιο κουτί.
    Μην εκθέτετε το μελανοδοχείο απευθείας στο ηλιακό φως ή στο φως του δωματίου.
    Μην ανοίγετε το κλείστρο του τύμπανου.
    Μην αγγίζετε την επιφάνεια του τύμπανου.
    Μην περιστρέφετε το τύμπανο.
    Μην τοποθετείτε το μελανοδοχείο με την άκρη του ή με την πλευρά της ετικέτας κάτω.
    Μην επιχειρείτε να ανοίξετε το μελανοδοχείο.
    Μην πετάτε τα μη-ανακυκλώσιμα μελανοδοχεία σε κλίβανο.
    Μην τα αφήνετε σε μηχανοκίνητα οχήματα ούτε για ελάχιστο χρόνο, γιατί ακόμη και τις ψυχρές ημέρες η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας.
    Αποθηκεύστε τα μελανοδοχεία σε σταθερή θερμοκρασία (0-35 βαθμούς Κελσίου).
    Φυλάξτε τη συσκευασία από καινούρια ή ανακατασκευασμένα μελανοδοχεία για μελλοντική μεταφορά.

Ο γραφίτης δεν είναι επιβλαβής, ωστόσο αν τα χέρια ή τα ρούχα σας λερωθούν με γραφίτη, πλύνετε τα χέρια σας με χλιαρό νερό και σαπούνι. Τα ρούχα, απλώς βουρτσίστε τα έξω, σε ανοιχτό χώρο. Μην πλένετε τα λερωμένα με γραφίτη ρούχα με ζεστό νερό διότι ο γραφίτης θα γίνει μόνιμος λεκές. Χρησιμοποιείστε μόνο κρύο νερό.

 

3. Περιβάλλον

Τα περισσότερα μελανοδοχεία μπορούν να ανακατασκευαστούν ή να ξαναγεμιστούν.

Η ανακύκλωση είναι ένα καυτό θέμα και άλλη μια τεράστια βιομηχανία που συνεχώς μεγαλώνει.

Να μερικοί καλοί λόγοι για να ανακυκλώνετε τα μελανοδοχεία σας:

• Περισσότερα από 3,4 λίτρα πετρελαίου χρειάζονται για την κατασκευή ενός laser μελανοδοχείου.

• Μόνο σε 12 μήνες η ανακύκλωση μελανοδοχείων θα μπορούσε να εξοικονομήσει 4,3 εκατομμύρια λίτρα πετρελαίου σε μια χώρα 22 εκατομμυρίων ανθρώπων.

• Ένα μελανοδοχείο πεταμένο στη χωματερή χρειάζεται πάνω από 450 χρόνια για να αποσυντεθεί.

• Η αγορά ενός νέου μελανοδοχείου χρησιμοποιεί περισσότερες φυσικές πηγές και κοστίζει ακριβότερα.

 


 

^