Εργασία

Στη DATA & MEDIA EE εκπαιδεύουμε και εξελίσσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας, δίνοντάς του την ευκαιρία να ανελιχθεί και να αριστεύσει σε ένα σύγχρονο, δυναμικό και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.

 

Οι εργαζόμενοί μας επιλέγονται με σύγχρονες διαδικασίες προσέλκυσης ανθρώπινου δυναμικού, ενώ απολαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης. Σεβόμενοι τον άνθρωπο, παρέχουμε ίσες ευκαιρίες, με όραμα και πίστη στις αξίες μας, επιδιώκοντας την προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων της αγοράς.

 

Επιπλέον οι αποδοχές των εργαζομένων στην DATA & MEDIA EE, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, περιλαμβάνουν ανταγωνιστικά πακέτα αμοιβών και bonus παραγωγικότητας, βασισμένα σε πραγματικά και μετρήσιμα δεδομένα.

 

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο ανθρώπινο δυναμικό της DATA & MEDIA EE, μπορείτε να στείλετε το πλήρες βιογραφικό σας στο hr@data-media.gr, δηλώνοντας την θέση ενδιαφέροντος σας.